Zvyšte hodnotu své společnosti díky udržitelnosti

Většina společností
nemá žádnou strategii udržitelnosti
Zjistěte více

Udržitelné podnikání je komplexní problematika, která prostupuje veškerou činností společnosti. Dovnitř i navenek. Nemůže být řešena izolovaně nebo pouze z některého pohledu.

Udržitelnost není novým tématem, jen koncentruje principy a pravidla, která se historicky utvářela. Společnosti nestartují z nuly, mají na co navazovat. Mají systémy řízení a etické standardy, věnují se dobročinnosti, mají své CSR strategie, chovají se odpovědně k životnímu prostředí.

Přesto více než 70 % společností nemá žádnou strategii udržitelnosti. A pouze 8 % změnilo v rámci ESG strategie svůj obchodní model. Jen 25 % společností má v této oblasti plány do budoucna. Přitom právě ucelená a srozumitelná strategie udržitelnosti je klíčem k mnoha dveřím, od financování až po nové trhy.

Buďte lepší a získejte náskok před ostatními.

Císař Česka Smutný Access EU DFMG

Co Vám přinese esg solution+

Finance

Přístup
k financování

podmínka bank pro úvěrové financování i pro čerpání evropských dotací

Předpoklad

Předpoklad pro účast ve veřejných zakázkách

v rámci povinnosti sociálně a environmentálně odpovědného zadávání

Konkureční výhoda

Konkurenční
výhodu

usnadnění přechodu na nový systém díky včasné adaptaci na legislativu EU

Značky & PR

Posílení brandu
a PR

zvýšení hodnoty značky, posílení loajality zaměstnanců, zákazníků, partnerů i veřejnosti

Zákon

Splnění reportovací povinnosti a ESG rating

povinnost reportovat o činnosti podniku a příprava na ESG rating a jeho zajištění

Efektivní prevence

Zlepšení řízení
podniku

odhalení nedostatků v compliance, zlepšení interních procesů a předcházení vzniku škod

Jeden produkt řeší vše

Spojení našich společností je na trhu unikátní. Jedna z největších advokátních kanceláří s třicetiletou praxí v oblasti compliance a corporate governance a zkušeností s realizací velkých environmentálních i sociálně odpovědnostních projektů a největší komunikační agentura u nás poskytující širokou paletu produktů od brandingu a marketingu až po cílenou komunikaci v digitální oblasti a konečně expertní poradenská společnost v oblasti evropské legislativy se zázemím v Bruselu. Pro úspěšnou a komplexní realizaci Vaší ESG strategie máme všechny potřebné nástroje, odbornost a personální zajištění.

Budova-1

Budete ESG měřit, vylepšovat, reportovat a komunikovat

Naučíme Vás, jak se současnými i novými opatřeními v rámci Vaší ESG strategie pracovat. Správně je popsat, měřit a kvantifikovat. A také reportovat vůči státním orgánům, akcionářům, vlastním zaměstnancům, při vztahu s bankou a v rámci účasti ve veřejných zakázkách, vůči klientům i při tvorbě marketingových strategií. Z Vaší ESG strategie vám pomůžeme získat maximum.

Budova-2

Proces implementace
ESG Solution+

GAP analýza

Úvodní analýza identifikující klíčové prvky činnosti podniku v oblasti ESG

 • ESG compliance test (Taxonomie EU a další právní předpisy EU a ČR související s ESG)
 • Korporátní priority v oblasti udržitelnosti
 • Soulad s ESG politikami a požadavky EU
 • Zhodnocení stavu komunikační strategie produktové komunikace
2 týdny

Zpracování ESG strategie

Příprava strategie podniku pokrývající veškeré činnosti a projekty

 • Dosažení souladu s legislativou EU i ČR v oblasti ESG
 • Navržení trendů a best practise řešení v souladu s aktuálními mezinárodními standardy
 • Strukturální nastavení řízení podniku v oblasti ESG (CSO, management, akcionáři, ESG Council)
 • Zpracování analýzy významnosti
4-8 týdnů

Implementace ESG strategie

Realizace navržené ESG strategie v součinnosti s klientem ve všech klíčových oblastech: Legislativní compliance, aplikace best practise řešení a vhodná komunikace ESG aktivit

 • Přenesení vybraných best practise řešení do každodenní praxe podniku
 • Strukturální nastavení řízení v oblasti ESG
 • Zpracování kodexu udržitelnosti
 • Příprava na budoucí reportovací povinnost podle CSRD
10-15 týdnů

ESG report a rating

Zajištění navazujících služeb včetně kompletní zprávy udržitelnosti a ESG ratingu podle standardů EU

 • Zajištění ESG ratingu
 • Příprava závěrečné zprávy o udržitelnosti
 • Navazující poradenství v oblasti ESG - vyhodnocení dopadů nové legislativy a její implementace
 • Zajištění ESG auditu

V JAKÝCH OBLASTECH
VÁM
NÁŠ PRODUKT POMŮŽE

Compliance Finanční plánování Projektový management
Lidské zdroje Product development a marketing Reporting a výkaznictví
Brand management a komunikace Společenská odpovědnost

Zlepšíme Váš výkon a řízení ve všech těchto oblastech, propojíme je do jednoho funkčního celku z pohledu ESG.

Kdo jsme

Přední advokátní kancelář působící na trhu 30 let, pravidelně oceňovaná jako Právnická firma roku v oblasti CSR.

Hybatel strategických environmentálních a sociálních projektů a dalších společensko-ekonomických témat.

Odborník na realizaci ESG projektů ve velkých a středních podnicích.

Společnost poskytující strategické poradenství v oblasti evropských záležitostí.

Silný partner se zastoupením v Bruselu s přímou vazbou na orgány Evropské unie.

Odborník na evropskou politiku a evropské programy financování.

Poradenská a komunikační agentura s více jak 10 lety zkušeností.

Specialista na tvorbu komunikačních strategií a brand identity.

Provozovatel edukačního portálu CSRD.cz a iniciátor projektu 2. ekonomické transformace.

kontaktujte nás

Kontaktujte nás a domluvte si úvodní schůzku. Poradíme Vám, jak začít a provedeme Vás celým procesem.

Tomáš Jindříšek

Pozice: Managing Partner DFMG Tel. číslo: +420 724 105 416 E-mail: tomas.jindrisek@dfmg.cz

Jan Sůra

Pozice: Partner AK CCS Tel. číslo: +420 605 278 770 E-mail: sura@akccs.cz