Zvyšte hodnotu své společnosti díky udržitelnosti

Většina společností
nemá žádnou strategii udržitelnosti
Zjistěte více

Udržitelné podnikání je komplexní problematika, která prostupuje veškerou činností společnosti. Dovnitř i navenek. Nemůže být řešena izolovaně nebo pouze z některého pohledu.

Udržitelnost není novým tématem, jen koncentruje principy a pravidla, která se historicky utvářela. Společnosti nestartují z nuly, mají na co navazovat. Mají systémy řízení a etické standardy, věnují se dobročinnosti, mají své CSR strategie, chovají se odpovědně k životnímu prostředí.

Přesto více než 70 % společností nemá žádnou strategii udržitelnosti. A pouze 8 % změnilo v rámci ESG strategie svůj obchodní model. Jen 25 % společností má v této oblasti plány do budoucna. Přitom právě ucelená a srozumitelná strategie udržitelnosti je klíčem k mnoha dveřím, od financování až po nové trhy.

Buďte lepší a získejte náskok před ostatními.

Císař Česka Smutný Access EU DFMG

Co Vám přinese esg solution+

Finance

Přístup
k financování

podmínka bank (již od roku 2022 - SFRD) i čerpání dotací (např. zásada DNSH)

Předpoklad

Předpoklad pro účast ve veřejných zakázkách

zásada sociálně
a environmentálně
odpovědného zadávání

Konkureční výhoda

Konkurenční
výhoda

usnadnění přechodu na nový systém díky včasné adaptaci na legislativu EU

Značky & PR

Posílení značky
a PR

posílení brandu, větší loajalita zaměstnanců, zákazníků, partnerů i veřejnosti, rychlejší růst společnosti

Zákon

Příprava na zákonnou reportovací povinnost a ESG rating

povinnost společností reportovat o své činnosti, příprava na ESG rating a jeho zajištění

Efektivní prevence

Efektivní nástroj
prevence

odhalení nedostatků
v compliance, zlepšení procesů, zefektivnění výdajů na udržitelnost, předcházení škodám

Jeden produkt řeší vše

Spojení našich společností je na trhu unikátní. Jedna z největších advokátních kanceláří s třicetiletou praxí v oblasti compliance a corporate governance a zkušeností s realizací velkých environmentálních i sociálně odpovědnostních projektů a největší komunikační agentura u nás poskytující širokou paletu produktů od brandingu a marketingu až po cílenou komunikaci v digitální oblasti a konečně expertní poradenská společnost v oblasti evropské legislativy se zázemím v Bruselu. Pro úspěšnou a komplexní realizaci Vaší ESG strategie máme všechny potřebné nástroje, odbornost a personální zajištění.

Budova-1

Budete ESG měřit, vylepšovat, reportovat a komunikovat

Naučíme Vás, jak se současnými i novými opatřeními v rámci ESG strategie pracovat. Správně je popsat, měřit a kvantifikovat. A také reportovat vůči státním orgánům, akcionářům, vlastním zaměstnancům, při vztahu s bankou a v rámci účasti ve veřejných zakázkách, vůči klientům i při tvorbě marketingových strategií. Z vaší ESG strategie vám pomůžeme získat maximum.

Budova-2

Proces implementace
ESG Solution+

GAP analýza

Úvodní analýza identifikující klíčové prvky činnosti společnosti v oblasti ESG a doporučení dalšího postupu

 • ESG compliance test (EU taxonomie, právní předpisy ČR i EU související s ESG)
 • Korporátní priority v oblasti udržitelnosti
 • Soulad s ESG politikami a požadavky EU
 • Zhodnocení stavu komunikační strategie a produktové komunikace
2 týdny

Zpracování ESG strategie

Příprava komplexní strategie společnosti pokrývající všechny aspekty její činnosti

 • Dosažení souladu s legislativou EU i ČR
 • Aplikace best practice a opatření v souladu s aktuálními mezinárodními standardy
 • Strukturální nastavení řízení společnosti v oblasti ESG (CSO, management, akcionáři, ESG Council, organizační nastavení, povinnosti útvarů apod.)
4-8 týdnů

Implementace ESG strategie

Realizace navržené komplexní ESG strategie v součinnosti s klientem ve všech klíčových oblastech:

 1. ESG Compliance
 2. Institucionalizace ESG
 3. Komunikace ESG aktivit
 • včetně analýzy významnosti a měřítek výkonnosti
 • klasifikace udržitelnosti podle EU taxonomie
 • zpracování Kodexu udržitelnosti
 • zajištění ESG auditu (povinnost podle CSRD) přípravy na reporting podle CSRD
10-15 týdnů

ESG report a rating

Příprava a zajištění navazujících služeb v oblasti ESG

 • včetně kompletní ESG zprávy podle standardů EU
 • příprava a zajištění ESG ratingu klienta (včetně benchmarku výsledků v rámci daného odvětví)
 • průběžné poradenství v oblasti ESG, vyhodnocování a implementace nové legislativy a trendů

V JAKÝCH OBLASTECH
VÁM
NÁŠ PRODUKT POMŮŽE

Compliance Finanční plánování Projektový management
Lidské zdroje Product development a marketing Reporting a výkaznictví
Brand management a komunikace Společenská odpovědnost

Zlepšíme Váš výkon a řízení ve všech těchto oblastech, propojíme je do jednoho funkčního celku z pohledu ESG.

Kdo jsme

přední advokátní kancelář působící na trhu 30 let, pravidelně oceňovaná jako Právnická firma roku v oblasti CSR

hybatel strategických environmentálních a sociálních projektů a dalších společensko-ekonomických témat

odborník na realizaci ESG projektů ve velkých a středních podnicích

expertní poradenská společnost nabízející poradenství v oblasti evropských záležitostí

silné partnerství a zastoupení
v Bruselu, přímá vazba na orgány Evropské unie

odborníci na evropskou politiku a evropské programy financování

poradenská a komunikační agentura s více jak 10 lety zkušeností

specialista na tvorbu komunikačních strategií a brand identit

provozovatel edukačního portálu CSRD.cz a iniciátor projektu 2. ekonomická transformace

kontaktujte nás

Kontaktujte nás a domluvte si úvodní schůzku. Poradíme Vám, jak začít a provedeme Vás celým procesem.

Tomáš Jindříšek

Pozice: Managing Partner DFMG Tel. číslo: +420 724 105 416 E-mail: tomas.jindrisek@dfmg.cz

Mgr. Jan Sůra

Pozice: Partner AKCCS s.r.o. Tel. číslo: +420 605 278 770 E-mail: sura@akccs.cz